Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

หัวใจหยุดเต้นไปแล้ว ยังฟื้นขึ้นมาได้!!

31 พ.ค. 2559

ชายไทยอายุ 53 ปี โรคประจำตัวเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมดสติกระทันหัน นำส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งพบว่าหัวใจหยุดเต้น ต้องปั๊มหัวใจ 22 นาที ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจถึง 8 ครั้ง สงต่อมารักษาที่โรงพยาบาลบางปะกอก 9 international เมื่อมาถึงโรงพยาบาลผู้ป่วยอาการหนักมาก ไม่รู้สึกตัว ไม่สามารถหายใจเองได้ ไตวายเฉียบพลัน และเลือดเป็นกรด ทีมแพทย์ได้ร่วมกันดูแลอย่างเต็มที่ ฉีดสีประเมินหลอดเลือดหัวใจ และใส่เครื่องพยุงความดันโลหิต แพทย์หญิง เจรียง จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ได้มาดูแลกำกับการรักษาด้วยตนเอง และในคืนนั้นซึ่งเป็นคืนที่ผู้ป่วยอาการยังไม่ดีขึ้น นายแพทย์ ชัยศิริ วรรณลภากร อายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ ได้เฝ้าผู้ป่วยทั้งคืนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาอย่างดี ที่สุด จนกระทั่งวันที่ 2 นับจากที่มาโรงพยาบาล ผู้ป่วยอาการดีขึ้นจนสามารถหายใจได้เอง สามารถถอดเครื่องพยุงความดันโลหิตและเครื่องช่วยหายใจได้ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของทีมผู้รักษาและโรงพยาบาลบางปะกอก 9 international เป็นอันมากที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นสามารถตื่นลืมตามาสื่อสารกับญาติได้อีกครั้ง 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.