Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ญาติให้ประวัติว่า 3 วันก่อนมีไข้สูง คอด้านซ้ายบวม รับประทานอาหารไม่ได้

31 พ.ค. 2559   ผู้ป่วยชายอายุ 43 ปี มาด้วยไข้สูง ดิ้นไปมาไม่รู้สึกตัว และใส่ท่อช่วยหายใจ ญาติให้ประวัติว่า 3 วันก่อนมีไข้สูง คอด้านซ้ายบวม รับประทานอาหารไม่ได้ ไปโรงพยาบาลต้นสังกัดตามสิทธิ์ได้น้ำเกลือและยาปฏิชีวนะเข้าหลอดเลือดดำ อยู่โรงพยาบาล 3 วันอาการเลวลง ไข้สูงมากขึ้น ไม่รู้สึกตัว กระสับกระส่ายดิ้นไปมา มีภาวะเลือดออกง่าย เกร็ดเลือดต่ำ หายใจลำบาก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ญาติจึงขอย้ายผู้ป่วยมาโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อมาถึงได้ส่งผู้ป่วยเจาะเลือดตรวจพบตับอักเสบและภาวะไตวายเฉียบพลัน โลหิตจางเกร็ดเลือดต่ำมาก เลือดไม่แข็งตัวเลือดออกง่าย ส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบการอักเสบของช่องข้างคอลามมาช่องอก ได้เพาะเชื้อในกระแสโลหิต ผ่าตัดระบายหนองหลังให้เกร็ดเลือดในวันรุ่งขึ้น ให้เลือด ได้ให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ รักษาอาการตับอักเสบและไตวายเฉียบพลัน 2 สัปดาห์อาการไข้ลดลง ตับอักเสบลดลง ไตวายหายไป คอยุบบวม สามารถถอดท่อช่วยหายใจและสายยางให้อาหารได้ ผู้ป่วยหายใจปกติ รับประทานอาหารได้ปกติ จึงให้อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้าน 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.