Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมการรักษา

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardigram : EKG หรือ ECG)

เป็นการตรวจกระแสไฟฟ้าในหัวใจที่ง่ายและได้ผลดี โดยผลที่ได้มีลักษณะเป็นกราฟ การตรวจโดยวิธีนี้สามารถช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา (Event recorder)

เครื่อง Event recorder เหมาะกับผู้ที่มีอาการใจสั่น หรือหน้ามืดบ่อยๆ หัวใจเต้นผิดจังหวะ พกติดตัวเพื่อบันทึกอาการ เมื่อใดที่มีอาการคนไข้สามารถกดให้เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ทันที และนำมาให้แพทย์แปลผลในภายหลัง

การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Ankle Brachial Index : ABI)

การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ตรวจโดยใช้อุปกรณ์คล้ายกับที่พันเครื่องวัดความดัน พันรอบแขน 2 ข้าง และ ขา 2 ข้าง เพื่อค้นหาโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันที่ขาในระยะแรกๆ นอกจากนั้นพบว่าการที่มีหลอดเลือดอุดตันที่ขามักพบร่วมกับการอุดตันในหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจและสมองด้วย ดังนั้นการวัดที่มีค่าABIที่ผิดปกติก็บ่งได้ว่าท่านเป็นผู้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและสมองขาดเลือด ซึ่งท่านจะได้รับการแนะนำเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมในอวัยวะดังกล่าว

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางผนังหน้าอก (Trans Thoracic Echocardiogram)

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ใช้ในการประเมินการทำงานของหัวใจ, ลิ้นหัวใจ, ผนังกั้นห้องหัวใจ การตรวจด้วยวิธีนี้จะมีหัวตรวจชนิดพิเศษที่ส่งผ่านผนังทรวงอกไปถึงหัวใจ เมื่อคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านอวัยวะต่างๆ จะเกิดสัญญาณสะท้อนกลับคอมพิวเตอร์จะนำเอาสัญญาณเหล่านี้มา

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Trans Endotracheal Echocardiogram)

การตรวจหัวใจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ โดยใช้อุปกรณ์ใส่ผ่านช่องปากไปยังหลอดอาหาร เพื่อตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ เช่น ผนังหัวใจรั่ว ลิ้นหัวรั่ว การติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ เป็นต้น ใช้ในกรณีที่ตรวจด้วยอัลตร้าซาวน์หัวใจแบบปกติ (ทำผ่านผนังหน้าอก) แล้วได้ภาพไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถได้ข้อมูลมากพอในการวินิจฉัยโรค

การทดสอบภาวะเป็นลมหมดสติด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt Table Test)

อุปกรณ์ชนิดนี้ใช้สำหรับตรวจหาสาเหตุในผู้ป่วยที่มีอาการเป็นลม หน้ามืด หรือหมดสติบ่อยๆ โดยที่ไม่ทราบสาเหตุ

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.