Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ฝังรากเทียมด้วยระบบดิจิตอล


การให้บริการของเรา
  การทำรากฟันเทียมเป็นการรักษาโดยการฝังรากเทียมร่วมกับการทำฟันปลอมรากเทียมให้มีรูปร่างและการใช้งานเพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติ ด้วยระบบ Digital ซึ่งเป็นเครื่องตรวจปริมาณกระดูกและแสดงโครงสร้างที่สำคัญของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าสำหรับการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมรากฟันเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำ เพื่อผลการรักษาที่ดีและปลอดภัยที่สุดทำให้ประสิทธิภาพในการฝังรากเทียมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งยังลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำรากฟันเทียมแบบระบบเดิม 
ลักษณะอาการ
  การทำรากฟันเทียมเหมาะกับผู้ป่วยที่ทำรากฟันเพื่อทดแทนฟันที่ถอนไปบางซี่ เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบดเคี้ยว และยังคงให้มีความสวยงามแบบฟันธรรมชาติ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เบาหวาน ความดัน หรือโรคหัวใจ ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่ต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เจ้าของไข้ก่อนรับการฝังรากฟันเทียม
การเตรียมตัวสำหรับเข้ารับบริการ
 1. ทำการนัดหมายที่ศูนย์ทันตกรรมก่อนเข้ารับบริการ
 2. ผู้รับบริการที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้รวมทั้งผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดต้องได้รับคำเห็นชอบจากแพทย์เจ้าของไข้ก่อนรับการรักษา
 3. ทันตแพทย์จะการตรวจวินิจฉัย CT (CBCT) และOral scan เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม
 4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความหนาแน่นของมวลกระดูกไม่เพียงพอต้องทำการปลูกกระดูกรองรับฟันก่อน (bone graft) หรืออาจสามารถทำพร้อมกับการฝังรากเทียมซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์
 5. การฝังรากฟันเทียมสามารถทำเสร็จภายใน 1วัน หลังจากนั้นต้องพักรอให้กระดูกรองรับฟันสร้างเนื้อเยื่อปกคลุมและยึดรากฟันเทียมซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 6 - 8 สัปดาห์ ในระหว่างนี้การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งสำคัญ และมีผลต่อการรักษาเป็นอย่างมาก 
รากเทียมด้วยระบบดิจิตอลแตกต่างจากการใส่รากเทียมแบบระบบเดิมดังนี้
 1. แผลเล็ก หายเร็ว
 2. มีความแม่นยำสูง
 3. ไม่มีอาการเขียวช้ำ อาการบอบช้ำหลังการใส่รากเทียมมีน้อยมาก จนถึงไม่มีอาการเลย
 4. ใช้เวลาในการฝังรากเทียมที่รวดเร็ว
 5. มาตราฐานสูงสุด ไม่ทำให้เส้นประสาทหรือไซนัสเสียหาย
 6. ราคาประหยัด
รากเทียม มี 2 รุ่นให้เลือก
 1. การใส่รากฟันเทียมระบบ Osstem (เกาหลี)  
 2. การใส่รากฟันเทียมระบบ Straumann (สวิส) 
*หากตรวจพบว่ากระดูกน้อยหรือบางต้องทำการเติมกระดูก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่กับปริมาณของกระดูกที่ใช้
วันเวลาทำการ
ทุุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 09:00 - 20:00 น. (กรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า)
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10653, 10654, หรือ 090-198-7692, 061-420-2818
โทรสาร : 02–109-9126 ต่อ 10651  
Call Center : 1745
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.