Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพช่องปาก

โปรแกรมตรวจสุขภาพช่องปาก

โปรแกรมรากฟันเทียม

คืนรอยยิ้มอย่างมั่นใจ “รากฟันเทียม” รวดเร็ว แม่นยำ ปลอดภัย วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมฟันสวยสุขภาพดี

ป้องกันฟันของคุณให้ดีที่สุดกับการบริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน ขัดฟันแล เคลือบฟลูออไรด์ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมวีเนียร์ Veneer

เปลี่ยนรอยยิ้มให้สดใส เพิ่มความมั่นใจ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมชุดฟอกสีฟัน

เปลี่ยนฟันหมอง...ให้เป็นฟันขาว สามารถทำเองได้ที่บ้านด้วยชุดฟอกสีฟัน (Home Bleaching) วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine)

การฉีดวัคซีน HPV ต้องฉีดให้ครบถ้วนทั้งหมด 3 ครั้ง ในเด็กผู้หญิง หากฉีดเข็มแรกก่อนอายุ 15 ปี สามารถฉีดวัคซีนเพียง 2 ครั้ง ห่างกัน 6-12 เดือน

ศูนย์ไตเทียม

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้บริการฟอกไตทุกสิทธิ์

วัคซีนลูกรัก

เสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก ด้วยวัคซีนลูกรัก

สุขภาพดี Check Up จัดให้ สำหรับบริษัทคู่สัญญา

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีระดับผู้บริหาร วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.