Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

โปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

เพราะระบบทางเดินอาหารมีการทำงานที่ซับซ้อน อย่ามองข้าม พร้อมเริ่มต้นดูแลสุขภาพ

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะโรคอ้วนและเบาหวาน

BPK9 Be Healthy..!! “เพราะสุขภาพของคุณ สำคัญกับเรา”

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

BPK9 Be Healthy..!! หยุดความเสี่ยงโรคไต พร้อมเริ่มต้นดูแลสุขภาพ

ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 3 จุด

BPK9 Be Healthy..!! “เพราะสุขภาพของคุณ สำคัญกับเรา”

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาและคัดกรองความเสี่ยงโรคทางตา

BPK9 Be Healthy “เพราะสุขภาพของคุณ สำคัญกับเรา”

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

เช็คความพร้อม เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เพื่อป้องกันโรคร้าย

วัคซีนลูกรัก

เสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก ด้วยวัคซีนลูกรัก

โปรแกรมตรวจสุขภาพคนประจำเรือ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำ เรือ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.