Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

โปรแกรมคลอดบุตร สุด Exclusiveโปรแกรม ระยะเวลานอน รพ. (คืน) Silver Gold   Platinum  
 คลอดธรรมชาติ   3 วัน 2 คืน 42,000.- 52,000.- -
 ผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน 62,000.- 72,000.- 85,000.-
 ผ่าตัดคลอด และทำหมัน 4 วัน 3 คืน 68,000.- 79,000.- 91,000.-

รายละเอียดโปรแกรม            แพ็กเกจ          
สิทธิพิเศษสำหรับคุณแม่ Silver Gold  Platinum
 ห้องพักสำหรับคุณแม่ พร้อมอาหาร ห้อง Superior ห้อง Deluxe ห้อง Suite
 สูตินรีแพทย์ดูแลและให้คำปรึกษา
 วิสัญญีแพทย์ดูแลกรณีผ่าตัดคลอด
 กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด
 ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับกลับบ้าน
 บริการสอนการปฏิบัติตัวหลังคลอดและการดูแลลูกน้อย
 บริการสอนอาบน้ำลูกน้อย
 บริการให้คำปรึกษาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
 ไฟล์ภาพแรกประทับใจ ถ่ายโดย ช่างภาพมืออาชีพ
 ผ้าคลุมให้นม
 บริการนวดกระตุ้นน้ำนมคุณแม่หลังคลอด -
 ภาพบันทึกความทรงจำสำหรับลูกน้อย/เครื่องปั้มนม/เครื่องนึ่งขวดนม -
 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหลังคลอด - -
 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหลังคลอด ร่วมกับการตรวจหาเชื้อเอชพีวี  - -
 ตกแต่งห้องหลังคลอด -
 ผ้ากระชับหน้าท้อง
 ตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
 อบรม "ตั้งครรภ์คุณภาพ"
 สิทธิประโยชน์หลังคลอดสำหรับทารก Silver Gold Platinum
 ห้องพักสำหรับลูกน้อย
 ตรวจระดับฮอร์โมนต่อมไทรอยด์บกพร่อง เพื่อป้องกันโรคทางปัญญา
 ตรวจกรุ๊ปเลือด (Blood Group ABO, Rh Grouping)
 วัคซีนป้องกันวัณโรคและวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (เข็มที่ 1 สำหรับลูกน้อย)
 วิตามินเค (Vit K) สำหรับฉีดช่วยการแข็งตัวของหลอดเลือดสำหรับลูกน้อย
 ตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับลูกน้อย (OAE)
 อุปกรณ์สำหรับลูกน้อย ได้แก่ สำลีแห้ง, สำลีแอลกอฮอล์ แพมเพิส, ชุดเสื้อผ้า, ผ้าห่อตัว
 บริการจัดทำสูติบัตร
 ชุดของขวัญสำหรับลูกน้อย  -
 บัตรสมาชิก Kids Club Card 
 ● ส่วนลด 30% สำหรับค่าห้อง
 ● ส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นยารายการพิเศษและวัคซีน)
 ● ส่วนลด 10% ทันตกรรม ขูด อุด ถอน

อัตราค่าบริการโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายครอบคลุม รายการดังนี้

 1. กรณีนัดผ่าตัดคลอดสามารถเข้าพักก่อนวันนัด 1 วัน หลังจากเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 2. ค่าห้องพักพร้อมอาหาร สำหรับมารดาและทารกแรกเกิด และค่าบริการพยาบาล
 3. ค่าสูตินรีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด
 4. ค่าเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ ค่าห้องคลอด ค่าห้องผ่าตัด
 5. ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ระงับความเจ็บปวดหรือระงับความรู้สึกขณะผ่าตัดคลอดบุตร
 6. ค่าเวชภัณฑ์และค่ายาที่เกี่ยวกับการคลอดสำหรับมารดาและทารกตลอดเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาล
 7. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับมารดาได้แก่ การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count ; CBC),จองเลือด 1 ยูนิต (LPRC 1 Unit) และทารก ได้แก่ตรวจกลุ่มเลือด Blood Group ABO, Rh Group, ตรวจระดับฮอร์โมนต่อมไทรอยด์บกพร่อง PKU/TSH, รวมเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์

อัตราค่าบริการโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายไม่ครอบคลุม รายการดังนี้

 1. กรณีที่ทารกมีความผิดปกติแทรกซ้อนเกิดขึ้นโดยไม่มีผลต่อมารดา เช่น มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ภาวะหายใจเร็ว ซึ่งจำเป็นต้องมีการรักษาจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความเป็นจริง
 2. กรณีมีการผ่าตัดอื่นๆ เพิ่มเติม ที่ไม่เกี่ยวกับการคลอด เช่น ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก มดลูกและหรือรังไข่ เป็นต้น
 3. กรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อน และจำเป็นต้องรักษาเพิ่มเดิม เช่น เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือตกเลือด เป็นต้นจำเป็นต้องมีการรักษาจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความเป็นจริง
 4. กรณีพักเกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ โรงพยาบาลจะคิดค่าบริการส่วนเกินตามความจริง
 5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่ง ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจคลอด
 6. พนักงานบริษัทคู่สัญญา หรือผู้ถือกรมธรรม์บัตรประกันสุขภาพ หรือบัตรส่วนลดอื่นๆ ไม่สามารถใช้สิทธิ์เพิ่มเติมได้
 7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. กรณีทำหมันหลังคลอดปกติ คิดค่าบริการเพิ่ม 18,000 บาท
 9. กรณีใช้อุปกรณ์ในการช่วยคลอดปกติ เช่น เครื่องดูดสูญญากาศ คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท
 10. กรณีผ่าตัด โดยการกำหนดฤกษ์คลอด คิดค่าบริการเพิ่ม 6,000 บาท
 11. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น (This Promotion is reserved for Thai Nationality only.)
 12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร. 1745 ต่อ ศูนย์สตรี
 14. วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

วันเวลาทำการ
เปิดทุกวันวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์สูตรี ชั้น 8 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10810
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.