Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

โปรแกรมฟื้นฟูร่างกาย สมรรถภาพปอด และระบบหายใจสำหรับผู้ป่วย COVID-19   หลังเข้ารับการรักษาโควิดและหายดีแล้ว อาจมีรอยโรค หรือแผลเป็นในเนื้อปอด อาจจะมีทั้งข้างเดียวหรือสองข้าง ในบางรายที่มีการอักเสบในร่างกายอย่างรุนแรง มักจะมีพังผืดหรือฝ้าขาวในเนื้อปอดเมื่อตรวจดูด้วย X-Ray หรือคนไข้บางรายมักจะรู้สึกร่างกายไม่สดชื่น ไม่แข็งแรง
ตรวจสมรรถภาพปอด และระบบหายใจ หลังหายป่วย covid-19 ด้วยโปรแกรม 6 minute walk test
โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นผู้ตรวจ ประเมินอาการ และวางแผนฟื้นฟู

รายการตรวจ      ราคา (บาท)   
โปรแกรมฟื้นฟูร่างกาย สมรรถภาพปอด และระบบหายใจสำหรับผู้ป่วย COVID-19
เหมาะสำหรับผู้ป่วยหลังกลับบ้าน
1,500.-
(PT6407)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ :            

 • ตรวจสมรรถภาพปอด หลังหายป่วย covid-19 ด้วยโปรแกรม 6 minute walk test
 • พบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อตรวจ ประเมินอาการ และวางแผนฟื้นฟู
 • เข้าโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพปอดกับนักกายภาพบำบัด
 • ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนพบแพทย์
 • ระยะเวลาการใช้แพ็กเกจภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่ชำระเงิน
 • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • โปรแกรมนี้ไม่ต้องงดน้ำ-งดอาหารก่อนตรวจ สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น (This Promotion is reserved for Thai Nationality only.)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564                  

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด  ชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10627, 10628
โทรสาร : 02-877-2222
Call Center : 1745 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด      

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.