Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ฟื้นฟูร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดี หลังหายจาก Covid-19

วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวัน เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1
และ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ชั้น 6
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
Call Center: 1745 ต่อ ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง / ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.