Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

Healthy Day Happy Father’s Day โปรแกรมตรวจสุขภาพและโปรแกรมตรวจสุขภาพอื่นๆต้อนรับการมีสุขภาพดีๆ เตรียมพร้อมความเป็นพ่อที่แข็งแรงทุกช่วงวัย
กังวลเรื่องใดป้องกันได้ด้วยการตรวจสุขภาพ
ราคาเดียว 5,555 บาท

Program Compact สำหรับสุภาพบุรุษ (ซื้อคู่ถูกกว่า) เหมาะกับคุณพ่อที่รักสุขภาพทุกเพศ ทุกวัย

รายการตรวจ Program 22 รายการ
 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง Vital sign
 ตรวจดัชนีมวลกาย BMI
 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล Cholesterol
 ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride 
 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง HDL
 ตรวจระดับความหนาแน่นไขมันต่ำ LDL
 ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 ตรวจการทำงานของไต BUN   
 ตรวจการทำงานของตับ SGPT 
 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ ALP
 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag
 ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBs
 ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Analysis
 ตรวจอุจจาระ Stool Occult Blood
 ตรวจเอ็กซเรย์ปอด Chest X-ray   
 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 สรุปรายงานผลตรวจสุขภาพ
 คูปองอาหาร
ซื้อคู่ถูกกว่า 5,555.-

ตรวจคัดกรองมะเร็งสุภาพบุรุษ 3 อันดับที่ชายไทยตายด้วยโรคมะเร็ง คือ มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งลำไส้ใหญ่

รายการตรวจ Program 17 รายการ
 ตรวจร่างกายโดยแพทย์  Physical Examination 
 วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง Vital sign
 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ ALP
 ตรวจการทำงานของไต BUN
 ตรวจการทำงานของไตโดยละเอียด Creatinine
 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA   
 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร CA 19-9
 ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Analysis
 ตรวจอุจจาระ Stool Occult Blood
 ตรวจเอ็กซเรย์ปอด Chest X-ray
 ตรวจอัลตราซาวด์ทั้งส่วนบนและล่าง Ultrasound Whole 
 สรุปรายงานผลตรวจสุขภาพ
ราคา  5,555.-

ตรวจคัดกรองมะเร็งตับสำหรับสุภาพบุรุษ พบผู้ป่วยมะเร็งตับคนไทยเสียชีวิตมากถึง 14,000 คนต่อปี เป็นอันดับที่ 8 ของโลก

รายการตรวจ Program 20 รายการ
 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง Vital sign
 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride 
 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ ALP
 ตรวจการทำงานของตับ GGT
 ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin
 ตรวจการทำงานของตับ Direct Bilirubin
 ตรวจการทำงานของตับ PT    
 ตรวจโปรตีนในเลือด Total Protein
 ตรวจโปรตีนในเลือด Albumin
 ตรวจโปรตีนในเลือด Globulin
 ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ เอ Anti HAV (Total)
 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag
 ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs
 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti HCV   
 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน US Upper Abdomen
ราคา 5,555.-

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคาเริ่มต้น 555.-
 (รับมือไข้หวัดใหญ่ระบาด  ฉีดก่อนป้องกันได้)


รายการตรวจเพิ่มราคาพิเศษ

 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) ราคา 3,500 บาท (ราคาปกติ 4,200.-)
 • ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 3 จุด (Bonedensity 3 Point) ราคา 955 บาท (ราคาปกติ 3,000.-)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาพิเศษดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว (ยกเว้น ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่รวมค่าแพทย์ฉีดวัคซีน)
 • สำหรับรายการตรวจเพิ่มราคาพิเศษของ Echo และ Bonedensity สามารถซื้อแพคเกจได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมในโครงการ Happy Father’s Day ก่อนและตรวจได้ทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษตามระยะเวลาการขายโปรโมชั่นที่กำหนด
 • ระยะเวลาขายโปรแกรมตั้งแต่ 5 ธันวาคม – 27 ธันวาคม 2562
 • สามารถเข้ารับบริการได้ถึง 31 มีนาคม 2563
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น (This Promotion is reserved for Thai Nationality only.)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1745 ต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพและศูนย์อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 07:00 - 17:00 น. 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  

เปิดทุกวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น. 
ศูนย์อายุรกรรมโรคทางเดินอาหารและตับ ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10300, 10301, 10302, 10164, 10165
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.