Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

โปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหารสัญญาณเสี่ยง “โรคระบบทางเดินอาหาร”...
????         

 • อายุเกิน 50 ปีขึ้นไป
 • ปวดท้อง ท้องอืด แน่นท้อง
 • ท้องผูกหรือท้องเสียเรื้อรัง
 • อาเจียนหรือถ่ายอุจจาระมีเลือดปน
 • อุจจาระลำเล็กลง หรือถ่ายเป็นเม็ดกระสุน
 • กลืนลำบาก กลืนติด กลืนแล้วเจ็บ
 • เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
 • มีประวัติโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัว
หากคุณมีความผิดปกติดังกล่าว ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อตรวจคัดกรอง
ซึ่งวิธีการตรวจคัดกรองด้วย “การส่องกล้อง” เป็นวิธีที่ปลอดภัย ไม่เจ็บ ไม่ต้องนอนพัก ไม่มีแผลผ่าตัด

การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscopy)                
   สามารถตรวจหาความผิดปกติของ หลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น งดน้ำ งดอาหาร 4 ชั่วโมง สามารถทำได้
การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
   สามารถตรวจหาความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมทางเดินอาหารประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ต้องเตรียมลำไส้ก่อนการส่องกล้อง สามารถมาตอนเช้า ทำตอนบ่าย

ประโยชน์ของการส่องกล้อง

 • ช่วยการวินิจฉัยสาเหตุของอาการโรคทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง น้ำหนักลดผิดปกติ
 • ช่วยประเมินปัญหาความผิดปกติของก้อนเนื้อซึ่งกล้องแสดงให้เห็นลักษณะของก้อนเนื้อหรือถุงน้ำที่ผิดปกติหรืออวัยวะใกล้เคียง
 • ช่วยสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคในตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี
 • ช่วยการตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่และช่วยในการรักษาก้อนเนื้องอกแบบที่ไม่ใช่มะเร็ง (polyps) ที่เจริญเติบโตขึ้นที่บริเวณผนังลำไส้ใหญ่

รายการตรวจ ราคา
 1. โปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหาร แบบได้ยาหลับ (Gastroscopy under IV Sedative)  12,000.-
 (MED63001)  
 2. โปรแกรมส่องกล้องลำไส้ใหญ่ แบบได้ยาหลับ (Colonoscopy under IV Sedative)                   17,000.-
(MED63002)
 3. การตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ แบบได้ยาหลับ
   (Gastroscopy + Colonoscopy scope under IV Sedative)    
 29,000.-
(MED63003)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการส่องกล้อง และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ราคาไม่รวมกรณีที่แพทย์มีการทำหัตถการรักษาโรคจากการตรวจพบของการส่องกล้อง เช่น การจี้ห้ามเลือด, การตัดชิ้นเนื้อ, การตัดติ่งเนื้อ เป็นต้น และค่าแพทย์ทำหัตถการการรักษา ค่าแพทย์วิสัญญีวิทยา
 • กรณีที่มีค่ายากลับบ้านและการรักษาอื่นๆ นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม หรืออาการแทรกซ้อนที่ไม่เกี่ยวข้องคิดค่าบริการส่วนเกินตามจริง
 • กรณีมีส่วนเกินจากแพ็คเกจ ทางโรงพยาบาลมอบส่วนลด 10% หรือสมัครบัตรสมาชิก BPK9 Family Club Card
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น (This Promotion is reserved for Thai Nationality only.)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร. 1745 ต่อ ศูนย์อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

วันเวลาทำการ
เปิดทุกวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10164, 10165 
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.