Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีPackage สมาชิก BPK9 Family Club
ราคา 1,900.- (CHK61209)   ราคา 1,600.- (CHK61210)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  • วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี 3 เข็ม (สำหรับผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป)
  • สำหรับสมาชิก BPK9 Family Club ต้องแสดงบัตรก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
  • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น (This Promotion is reserved for Thai Nationality only.)
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร. 1745 ต่อ ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
  • วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

วันเวลาทำการ
เปิดทุกวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 07:00 - 22:00 น. 
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10164, 10165 
โทรสาร : 02–877–2222   
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.