Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

Rainy Day, Healthy You “โปรแกรมวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ”ลำดับ วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ ราคา
1   วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก โรคคอตีบ และโรคไอกรน 1 เข็ม  

1,000.- * (CHK63090)

2   วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบรุนแรง ชนิด 23 สายพันธุ์ 1 เข็ม  1,300.- ** (CHK63091)
3   วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม 800.- *** (CHK63092)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • * ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ฉีดวัคซีน
 • ** ราคาวัคซีนไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • *** รับสิทธิแลกซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม (รวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.เรียบร้อยแล้ว) เพียงซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ ตรวจ 16 รายการ
 • ระยะเวลาขายโปรแกรมตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563
 • สามารถเข้ารับบริการตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น (This Promotion is reserved for Thai Nationality only.)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร. 1745 ต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีน

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 07:00 - 17:00 น.
ศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีน ชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล   

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10300, 10301, 10302
โทรสาร : 02–877–2222   
Call Center : 1745

 
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.