Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

โปรแกรมผ่าตัดข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement)


   โรคที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ ของผู้สูงอายุ คือ โรคข้อเข่าเสื่อมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก สถิติคนไทยป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมปีละ 6 – 7 ล้านคน เมื่อเป็นโรคแล้วส่งผลกระทบในเรื่องคุณภาพชีวิตมากขึ้น การผ่าตัดข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement) จึงเป็นอีกทางเลือกที่จะทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

สัญญาณเตือน ที่บั่นทอนความสุข จนชีวิตสะดุด...

 • ปวดเข่ามาก เดิน ขึ้น - ลงบันไดลำบาก
 • ปวดเข่าเวลานอน
 • เข่ามีเสียง เข่าบวมร้อน เข่าติด เหยียดงอลำบาก
 • เข่าผิดรูป โค้งออก เกเข้าใน

   ปัจจุบันการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับระยะและความรุนแรงของโรคด้วยนวัตกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total Knee Replacement) ถือเป็นอีกทางเลือกในการรักษาที่ทำให้คุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นและเป็นที่นิยม

ข้อดีของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

 • เจ็บน้อยกว่า
 • แผลผ่าตัดเล็ก
 • ฟื้นตัวเร็ว สามารถเดินได้โดย Walker 1 วันหลังผ่าตัด
 • สามารถเคลื่อนไหวข้อเข่าได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • ความปลอดภัยสูง
รายละเอียด    ราคา

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง (TKR) นอนโรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน (รวม ICU 1 คืน)

180,000.- 

สอบถาม, นัดหมาย, จองแพคเกจและโปรโมชั่นช่องทางออนไลน์


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าทีมแพทย์หัตถการ วิสัญญีแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าข้อเข่าเทียม (ตามรุ่นที่กำหนด) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัด และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ราคาดังกล่าวรวมการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด ขณะพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
 • ราคาดังกล่าวเป็นเข่ารุ่นมาตรฐาน ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามข้อที่เลือกใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษา
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี) ค่าตรวจรักษาเบื้องต้น ก่อนเข้ารับการทำหัตถการ
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษและค่าแพทย์พยาธิวิทยา
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีมีความผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อน ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำหัตถการ
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมกับการรักษาโรคประจำตัวอื่นๆ ของผู้ป่วย
 • ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยเท่านั้น (This Promotion is reserved for Thai Nationality only.)
 • การเลือกใช้ข้อเข่าเทียมนอกเหนือจากที่กำหนดต้องชำระเงินเพิ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาเป็นผู้พิจารณา
 • กรณีมีส่วนเกินจากแพคเกจ ทางโรงพยาบาลมอบส่วนลด 10% หรือสมัครบัตรสมาชิก BPK9 Family Club Card
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า      
 • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร. 1745 ต่อ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก ชั้น 1 รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563

วันเวลาทำการ
เปิดทุกวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10121
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.