Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับเบื้องต้นหยุดเสี่ยง..มะเร็งตับ

   ปัจจุบันคนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับสูงที่สุดโดยอันดับ 1 ในเพศชาย และอันดับ 3 ในเพศหญิง มากกว่า 80% ของผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งตับในระยะแรกจะไม่แสดงอาการใดๆ บางคนอาจมีอาการปวดหรือเสียวชายโครงด้านขวา โดยไม่มีอาการอื่นๆ แสดงชัดเจนก็ได้ ซึ่งอาการเหล่านี้จะเป็นอยู่นานเป็นเดือน ทำให้กว่าจะรู้ก็อาจสายเกินไป

ลำดับ รายการตรวจ Program 9 รายการ
1.  ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
2.  ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
3.  ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (ALP)
4.  ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
5.  ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
6.  ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs)
7.  ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
8.  ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
9.  ตรวจภาวะไขมันสะสมในตับ (FibroScan)
ราคา 5,900.- 
(ราคาปกติ 8,400.-)


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  • รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
  • ระยะเวลาขายโปรแกรมตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2563 (สามารถเข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2563)
  • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น (This Promotion is reserved for Thai Nationality only)
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1745 ต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีน

วันเวลาทำการ
เปิดทุกวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 07:00 - 17:00 น. 
ศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีน ชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล   
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10300, 10301, 10302
โทรสาร : 02–877–2222
Call Center : 1745Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.