Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ทางออกสำคัญ กระตุ้นภูมิป้องกัน COVID-19

26 ส.ค. 2565


   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ "ทางออกสำคัญ กระตุ้นภูมิป้องกัน COVID-19 ณ ลานกิจกรรม OPD ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โดยมี นพ.สัมพันธุ์ ธนกิจจำรูญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวมาให้ความรู้และคำแนะนำในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น
   ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันเชื้อไวรัสโควิด-19กลายพันธุ์ได้ง่าย จึงทำให้ได้รับเชื้อติดต่อกันได้ง่ายขึ้นในทุกเพศทุกวัย และหากได้รับเชื้อโควิด-19แล้วก็มักจะตามมาซึ่งอาการแทรกซ้อนหลังหมดเชื้อโควิด-19 หรือที่เรียกกันว่า "ลองโควิด"
  นพ.สัมพันธุ์ ธนกิจจำรูญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้คำแนะนำในการปกป้องตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ควรทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอด้วยการออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอไม่ควรนอนดึก ตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเช็คความผิดปกติของร่างกายและที่สำคัญที่สุดทุกคนควรได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น
   โดยกลุ่มคนที่ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 มากที่สุด คือกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวใน 7 กลุ่มโรคประจำตัว) ควรได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 4 เข็ม สำหรับบุคคลทั่วไปควรได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 3 เข็ม
   ซึ่งในปัจจุบันวัคซีนเข็มกระตุ้น mRNA วัคซีนไฟเซอร์ วัคซีนโมเดอร์นา เป็นวัคซีนตัวหลักในการกระตุ้นภูมิป้องกันโควิด-19ที่ใช้กันทั่วโลก ผู้ที่สามารถรับวัคซีนได้คือตั้งแต่เด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป กลุ่ม 608 และบุคคลทั่วไป โดยหากท่านใดต้องการรับวัคซีนโควิด-19เข็มกระตุ้น ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลมีจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Moderna Vaccine) ให้บริการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามราคาค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีน ชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
     ขอขอบคุณ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้


ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.