Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ศูนย์กุมารเวชกรรมและศูนย์พัฒนาการเด็ก โฉมใหม่

25 เม.ย. 2565


ศูนย์กุมารเวชกรรมและศูนย์พัฒนาการเด็ก โฉมใหม่
รพ.บางปะกอก 9ฯ ปรับปรุงและยกระดับบริการศักยภาพสูง เพื่อสุขภาพเด็กแบบองค์รวม

            โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดศูนย์กุมารเวชกรรมและศูนย์พัฒนาการเด็ก โฉมใหม่ เพื่อยกระดับการบริการสำหรับเด็กแรกเกิดถึงวัยรุ่น ตอบโจทย์ความพร้อมด้านบริการอย่างเป็นสัดส่วนภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็ก ยืนหยัดเคียงข้างสถาบันครอบครัวในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและสุขภาพ เมื่อเจ็บป่วยเราพร้อมดูแล หลังการรักษาเราฟื้นฟู ให้เด็กเติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ


   พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานบริษัทในเครือบางปะกอก-ปิยะเวทและที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากร รพ.ในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท กล่าวว่า เครือโรงพยาบาลบางปะกอกมีแผนพัฒนาเพื่อผู้ป่วยมาโดยตลอด และแผนพัฒนาศูนย์กุมารเวชกรรมและศูนย์พัฒนาการเด็ก เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เพราะเรามีจุดมุ่งหมายและเห็นถึงความสำคัญของการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ การมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่วัยแรกเกิดจึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญอย่างมาก ดังนั้น โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ขอเป็นแรงสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยผู้ปกครอง ดูแลส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาการ ด้วยความพร้อมแบบองค์รวม ดังปณิธานของโรงพยาบาล Heart of Care “ดูแลด้วยหัวใจ” จนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการให้ “เราดูแลบุตรหลานของท่าน เหมือนดั่งหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของเรา”  

   ศูนย์กุมารเวชกรรมและศูนย์พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคของเด็ก พร้อมส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ ดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวม ครอบคลุมการรักษาตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคตามอาการ รวมถึงผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์สหสาขาวิชา และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกการรักษา และทีมพยาบาลมากประสบการณ์ที่พร้อมดูแลบุตรหลานของทุกท่าน เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างแข็งแรงฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัยภายใต้ศักยภายความพร้อมในการดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวม ตอบโจทย์ศูนย์การแพทย์สำหรับเด็กที่มีศักยภาพสูง ครบครันในย่านพระราม 2 ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.