Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

BPK9 โรงพยาบาลแห่งแรก ได้รับรางวัล Socialgiver Awards ประจำปี 2565

7 เม.ย. 2565   วันที่ 5 เม.ย. 65 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับรางวัล Socialgiver Awards ประจำปี 2565 รางวัลของชุมชนนักสร้างสรรค์ระบบนิเวศแห่งการให้ และได้รับเกียรติจาก นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้มอบรางวัล โดยมี นพ.วีระ  อิงคภาสกร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายคุณภาพ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลในครั้งนี้
   ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณทาง Socialgiver ที่ได้ให้ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนโครงการ Thailand Recovery Fund เมื่อปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เป็นการให้คุณค่าและสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมมองเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตอย่างใส่ใจกันและกัน จะเป็นประโยชน์และช่วยสร้างแรงบันดาลใจต่อการพัฒนาสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.