Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 วันที่ 7-9 มิถุนายน 64 @BPK9

11 มิ.ย. 2564


   ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการบริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม ตามที่รัฐบาลจัดสรรให้ เมื่อวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 64 โดยบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่ทุกขั้นตอน พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังรับวัคซีนอย่างเคร่งครัด  โดยทางโรงพยาบาลฯเน้นเรื่องมาตรการความปลอดภัยแก่ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกๆ ท่าน
   หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางโรงพยาบาลฯต้องขออภัยมา ณ ที่นี้  โดยเจ้าหน้าที่ และทีมบุคลากรทางการแพทย์พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกท่านได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน ส่วนผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนในครั้งต่อๆ ไป แนะนำให้มาก่อนเวลานัด และอย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ

ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.