Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน Strider Racing & Adventure Zone ที่ให้ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ดูแลคุณ

11 ก.ย. 2563


   เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจให้เราได้ดูแล ผู้มาร่วมงาน โดยทีมแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ ตลอดกิจกรรม นอกจากนี้ได้จัดหน่วยออกบูธตรวจสุขภาพ ภายใต้โครงการ BPK9 “Healthy On Tour 2020” ส่งต่อสุขภาพดีทั้งครอบครัว ให้กับผู้เข้าร่วมงาน Strider Racing & Adventure Zone ณ ชั้น 4 พระราม 2 ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ภายในบูธพบกับกิจกรรมจากฝ่ายการพยาบาล อาทิ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลที่ปลายนิ้ว (DTX) พร้อมปรึกษาข้อมูลสุขภาพ และพบกับโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะบูธกิจกรรม ทั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.