Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

Mother Class “ตั้งครรภ์คุณภาพ” ครั้งที่ 4

7 ธ.ค. 2560


“เตรียมความพร้อมสู่คุณแม่คุณภาพ” ครั้งที่ 4
วันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 60 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

เตรียมพบกับ....

 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 09.00 - 09.05 น.  ประธานกล่าวเปิดงาน
 09.05 - 10.05 น.

 ช่วงที่ 1 Doctor Talk
  • โดย นพ. นพดล จันทรเทพเทวัญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช

 10.05 - 10.20 น.  พักรับประทานอาหาร
 10.20 - 10.50 น.

ช่วงที่ 2 Workshop โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ แผนกทารกแรกเกิด

  • เรียนรู้การอาบน้ำลูกน้อยอย่างถูกวิธี

 10.50 - 11.20 น.

 ช่วงที่ 3 DIY กล่องเก็บสายสะดือลูกรัก

 11.20 - 12.00 น.

 ลุ้น ! รางวัลจากผู้สนับสนุนหลายรายการ และถ่ายรูปที่ระลึก

ติดตามข่าวสารทาง  www.bangpakokhospital.com หรือ
 www.facebook.com/BPK9HOSPITAL หรือ โทร.1745 ต่อ ศูนย์สูตินรีเวช

 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.