Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

BPK9 Family ร่วมกับช่อง 9 อสมท. ต้านภัยไข้หวัดใหญ่

1 ก.ย. 2560


   โรคไข้หวัดใหญ่ คือโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ มักระบาดในช่วงเปลี่ยนฤดูของทุกปี แนวโน้มอุบัติการณ์ของโรคมีโอกาสรุนแรงขึ้น แต่โรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน ทางช่อง 9 อสมท. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับช่อง 9 อสมท. จึงเล็งเห็นถึงภัยร้ายของโรคไข้หวัดใหญ่ ที่อาจส่งผลรุนแรงได้ทั้งต่อสุขภาพบุคลากร และบุคคลใกล้ชิด ครอบครัว BPK9 Family เพราะคุณคือครอบครัวของเรา
   ทั้งนี้ BPK9 Family จัดบูธกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้มาตรฐานสากล ให้แก่บุคลากรมากกว่า 100 ท่าน พร้อมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 

    พบกับความอบอุ่นของครอบครัว BPK9 Family และกิจกรรมดีดีอย่างนี้ได้อีก ตลอดปี พ.ศ. 2560 ติดตามข่าวสารทาง www.bangpakokhospital.com  และ  www.facebook.com/BPK9HOSPITAL

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.