Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

BPK9 Family ร่วมบรรยาย

8 ก.พ. 2562


   โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ห่วงใยปัญหาสุขภาพครอบครัว BPK9 Family ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมบรรยายในงาน "มองปัญหาฝุ่นจิ๋วในช่วงที่ผ่านมาและในอนาคต" โดย นพ.ผดุง หนังสือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ ในหัวข้อ “ฝุ่นจิ๋วกับผลกระทบเชิงสุขภาพและการป้องกัน” เพื่อแนะแนวทางและวางแผนการแก้ปัญหา พร้อมวิธีป้องกันผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นจิ๋วให้แก่ผู้มาร่วมงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

ติดตามข่าวสารของ BPK9 Family ทาง www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745 


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.