Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

BPK 9 รับรางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กรในงานประกาศผลรางวัล “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019”

13 มี.ค. 2563   เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 63 ที่ผ่านมา นายแพทย์ พณะ จันทรกมล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัล “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019” เข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง ได้รับเกียรติจากดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพ ร่วมกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด จัดโดยเมืองไทยประกันชีวิต
  รางวัลดังกล่าวจะเป็นเครื่องตอกย้ำให้ผู้เอาประกันภัย มีความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการที่ได้รับ อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจแก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัล และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้พนักงาน รวมถึงองค์กรได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.