Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ให้สัมภาษณ์ออกสื่อ วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. 106FM

16 ก.ค. 2560


   เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 60 นพ.วิชิต อาภรณ์วิรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา เรื่อง สำรวจความเสี่ยง...ทุกช่วงวัย ช่วยคุณห่างไกล ! “มะเร็งร้าย” ในรายการ “สวยเลือกได้” สืบเนื่องจากกระแสข่าว มะเร็งร้าย...คร่าชีวิตดาราดัง และเพื่อเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคมะเร็งกับข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมแนวทางในการรักษาภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์ระดับสากล ของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ดำเนินรายการโดย คุณโบตั๋น-จุฑาธิปษ์ ภักดีกุล ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศทางวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. 106FM ณ อาคารมาลีนนท์
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.