Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ยินดีต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

21 ก.ค. 2560


  เมื่อช่วงเช้า (21 ก.ค. 60) คณะเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานในส่วนงานประชาสัมพันธ์ และเยี่ยมชมสถานที่โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
  โดยมี นพ.วีระ อิงคภาสกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก, ดร.นพ.พิชัย รัตนโรจน์สกุล กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, คุณรัตนา อัครมิ่งมงคล ผู้อำนวยการสายงานบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร ของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล นำทีมต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงพยาบาล
  ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานในส่วนงานประชาสัมพันธ์ด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้มาเยี่ยมชม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อไป
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.