Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ดูแลหัวใจ กับ BPK9 Family

21 ก.ย. 2560


วันที่ 24 ก.ย. 60
อายุ 50 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนรับสิทธิ์
ตรวจหัวใจ EKG (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) จำนวน 50 ท่าน
ณ บูธกิจกรรม  ชั้น 1
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

• เปิดลงทะเบียนในวันที่ 24 ก.ย. 60 ตั้งแต่ 09.00 - 18.00 น.
• ใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 24 ก.ย. 60 เวลา 14.00 - 18.00 น.

   ขอเชิญชวนผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ตรวจความเสี่ยงโรคหัวใจ ด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardigram : EKG) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กับกิจกรรม ดูแล “หัวใจ” กับ BPK9 Family กิจกรรมวันหัวใจโลก 29 กันยายนของทุกปี เพราะการเกิดโรคหัวใจ คือ อีกหนึ่งความเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้

“เพราะการป้องกันที่ดีที่สุด คือการตรวจพบให้เร็วที่สุด”

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
  • เฉพาะผู้มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป รับจำนวน 50 ท่าน
  • เปิดลงทะเบียนวันที่ 24 ก.ย. 60 เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ บูธกิจกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
  • สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายในวันที่ 24 ก.ย. 60 เท่านั้น เวลา 14.00 - 18.00 น.
  • การใช้สิทธิ์เข้ารับการตรวจได้ที่ศูนย์หัวใจ ชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดตามข่าวสารของ BPK9 Family ทาง  www.bangpakokhospital.com หรือ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745 ต่อ ศูนย์หัวใจ

 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.