Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

งานสัปดาห์ความปลอดภัย @Central RamaII ไว้วางใจ BPK9 Family

24 ม.ค. 2562   24 - 25 ก.พ. 62 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจให้เราช่วยดูแลในงานสัปดาห์ความปลอดภัย พร้อมด้วยบริการและหลากหลายสิทธิประโยชน์ เช่น บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมปรึกษาคำแนะนำปัญหาสุขภาพ, อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเหตุฉุกเฉิน, ร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึก เพราะเราห่วงใยและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยจากการทำงาน เพื่อครอบครัว BPK9 Family ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2

ติดตามข่าวสารของ BPK9 Family ทาง www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.