Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ขอขอบคุณสมาคมโรงแรมไทย ที่ให้ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ดูแลคุณ

19 ส.ค. 2563


   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดหน่วยออกบูธตรวจสุขภาพ ภายใต้โครงการ BPK9 “Healthy On Tour 2020” ส่งต่อสุขภาพดีทั้งครอบครัว ให้กับงานประชุมสมาคมโรงแรมไทย ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ภายในงานได้พบกับกิจกรรมมากมาย เช่น บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลที่ปลายนิ้ว (DTX) พร้อมปรึกษาข้อมูลสุขภาพกับทีมส่งเสริมสุขภาพ พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์ เฉพาะบูธกิจกรรม ทั้งนี้ยังได้รับความสนใจและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมาคมโรงแรมไทย ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.