Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. วรพิชชา ตรงกมลธรรม
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ความเชี่ยวชาญ:
ศัลยกรรมตกแต่งเต้านม, หน้าท้อง, ดูดไขมัน และดวงตา
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2553
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2560

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.