Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. วริศรา พิพัฒน์โชติธรรม
ความเชี่ยวชาญ: สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
เกี่ยวกับโรค:
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.