Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

ผศ.ทพญ. พรธิดา วิสุทธิวัฒนากร
ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมประดิษฐ์

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน,ครอบฟัน,ใส่ฟันบนรากฟันเทียม
เกี่ยวกับโรค:
บูรณะฟันที่สูญเสียไป และแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหัก โดยการสร้างวัสดุคล้ายฟันเพื่อขึ้นมาทดแทนเพื่อการใช้งานบดเคี้ยวหรือความสวยงาม
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรทันตกรรมประดิษฐ์ ราชวิทยาลัย ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.