Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. ธนาสิทธิ์ เอื้ออารีธรรม
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาตร์ทั่วไป

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาตร์ทั่วไป
เกี่ยวกับโรค:
ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไป
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง แพทย์สภา

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.