Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. จิตติ ชาติภูวภัทร
ความเชี่ยวชาญ: รังสีวิทยาทั่วไป (General Radiology)

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
รังสีวิทยาทั่วไป (General Radiology)
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขา : รังสีวิทยาทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุสาขา : ภาพวินิจฉัยชั้นสูง, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.