Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยเรื้อรัง เตรียมตัวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

24 มี.ค. 2564


ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยเรื้อรัง เตรียมตัวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

   คนที่อยู่ในกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว อาทิ เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน และกลุ่มผู้สูงอายุ จำเป็นจะต้องเข้าใจถึงการเตรียมความพร้อมให้ร่างกายก่อนฉีดวัคซีนตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
 • รักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง
 • หากมีอาการป่วย ปวดหัว หรือมีไข้ ควรรอให้อาการทุเลาอย่างน้อย 2 วัน
2. ขณะเข้ารับการฉีดวัคซีน
 • วัดอุณหภูมิร่างกายและความดันโลหิตก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
 • กรณีที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว เป็นโรคเลือดออกได้ง่าย หรือได้รับยาที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือด จำเป็นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
 • กรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต ไม่ควรหยุดรับประทานยาเอง ยกเว้นกรณีที่แพทย์แนะนำให้หยุดยาชั่วคราว เพื่อให้ผลลัพธ์ของวัคซีนมีความแม่นยำ
3. หลังเข้ารับการฉีดวัคซีน
 • สังเกตอาการข้างเคียงที่โรงพยาบาล 30 นาที ก่อนกลับบ้าน
 • หากเกิดผลข้างเคียง เช่น ปวดแขน บวมบริเวณที่ฉีด มีไข้ต่ำ ๆ ปวดเมื่อยตัว รู้สึกอ่อนเพลีย อาจเป็นเพราะร่างกายกำลังตอบสนองต่อวัคซีน ซึ่งสามารถทานยาแก้ปวด ลดไข้ เช่น Paracetamal ได้ แต่หากมีอาการรุนแรงขึ้นให้รีบพบแพทย์ทันที  และแจ้งการเกิดผลข้างเคียงในระบบหมอพร้อม
 • ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หากอาการของโรคกำเริบ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์ทันที

วัคซีนที่ดีที่สุด
     วัคซีนที่ดีที่สุดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน หรือผู้สูงอายุ ที่มีอยู่ตอนนี้ คือ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับอายุ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน น้ำตาลสูง เลือกรับประทานอาหารที่ให้สารอาหารสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง เพื่อให้พร้อมรับมือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

สนับสนุนข้อมูลโดย : โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745

 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.