Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

เทคโนโลยีของการตรวจ MRI

8 มิ.ย. 2564


   MRI รุ่น MAGNETOM Altea เป็นเครื่องแรกของเมืองไทยเครื่องนี้ใช้ AI Technology ซึ่งสามารถตรวจทั้งร่างกายได้โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง
  1. อุโมงค์สั้นที่สุด ช่วยลดความกลัวและความกังวลของคนไข้ในขณะทำการตรวจ โดยเฉพาะในคนไข้เด็กและคนไข้ซึ่งกลัวที่แคบ เนื่องจาก MAGNETOM Altea มีความยาวของ  อุโมงค์ที่ 157cm (System length cover to cover) ซึ่งสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ ทำให้สามารถจัดท่าให้ศีรษะของคนไข้อยู่ภายนอกอุโมงค์เมื่อทำการตรวจได้
  2. ทำงานเงียบที่สุด  ช่วยลดความกังวลของคนไข้ระหว่างการตรวจและช่วยให้การสื่อสารระหว่างคนไข้กับผู้ใช้งานทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้ยานอนหลับในคนไข้ที่ให้ยานอนหลับอีกด้วยเนื่องจาก MAGNETOM Altea มาพร้อมเทคโนโลยีที่สามารถลดเสียงการทำงานของเครื่องระหว่างการตรวจ (Quiet Suite) โดยไม่ลดคุณภาพของภาพ และไม่เพิ่มเวลาในการตรวจ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับอวัยวะทุกส่วนและสามารถใช้ได้กับทุกเทคนิคในการตรวจ (SE,TSE,GRE,EPI รวมถึง DarkFluid, SWI, DWI, และ BLADE) ในขณะที่ยี่ห้ออื่นๆทำได้บางเทคนิค หรือทำไม่ได้เลย
  3. Sola coil เบาที่สุด คนไข้ไม่รู้สึกหนักหรืออึดอัดเมื่อมีอุปกรณ์วางอยู่บนตัวระหว่างการตรวจ เพราะอุปกรณ์รับสัญญาณ Coil ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาที่สุดในตลาด เช่น anterior array coil หนักเพียง 0.73kg
  4. ทำงานได้เร็วที่สุด  คนไข้ใช้เวลาในการตรวจสั้นที่สุด ด้วย AI-Based technology DotGO ทำให้สามารถแสกน MRI ได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวตลอดการตรวจ ช่วยลดเวลาในการ Planning ทำให้ Workflow ของ MRI ทำได้รวดเร็ว (Siemens Unique)
  5. ในคุณภาพภาพที่ดีที่สุด  คนไข้ได้รับความมั่นใจสูงสุด ในคุณภาพภาพที่ดีที่สุด ด้วย AI-Based technology Dot Engine ในส่วนของ Brain, Spine, Shoulder, Hip, and Knee รวมถึง BioMatrix Technology ซึ่ง adapt การตรวจตาม Biology ของคนไข้ที่แตกต่างกัน ช่วยลดความซับซ้อนในการแสกน MRI ลดข้อผิดพลาดในการ แสกนและลดปัญหาเรื่องการตามกลับมาตรวจซ้ำได้ (Siemens Unique) –ให้ภาพที่ consistency result ที่สุด

สนับสนุนข้อมูลโดย : นพ. วสันต์ โกสีย์ไกรนิรมล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745 ต่อ ศูนย์ MRIGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.