Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

MRI กระดูกสันหลัง (MRI SPINE)

17 ส.ค. 2563


   MRI มีความไวสูงในการถ่ายภาพตรวจกระดูกสันหลัง ได้ดีกว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) สามารถแสดงภาพกายวิภาคของตัวกระดูกสันหลัง,หมอนรองกระดูกสันหลัง,ไขสันหลัง,ช่องระหว่างตัวกระดูกสันหลังซึ่งมีเส้นประสาทลอดผ่านออกมา สามารถแสดงภาพออกมาได้อย่างชัดเจนและแม่นยำทำให้ MRI มีประโยชน์ต่อการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังมาก MRI ช่วยดูรอยโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้ในการพิจารณาหาแนวทางรักษา โดยเฉพาะอาการปวดหลังซึ่งพบบ่อย หรือรู้ข้อมูลเพื่อที่จะได้วางแผนก่อนที่จะผ่าตัด หลังผ่าตัดยังสามารถใช้ติดตามดูการเปลี่ยนแปลง เช่นแผลเป็นหรือการติดเชื้อ เป็นตัวนำในการใช้ฉีดยา Steroid เพื่อลดอาการปวด (Spinal Pain) อาการหรือโรคที่ MRI มีประโยชน์ที่จะช่วยในการวินิจฉัยหรือดูลักษณะของรอยโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง มีดังนี้

 • เนื้องอก, มะเร็งของไขสันหลัง,หรือมะเร็งที่แพร่กระจายมาที่กระดูกสันหลัง
 • หมอนรองกระดูกยื่นออกมาทับเส้นประสาท เนื่องจากการเสื่อม หรือ อุบัติเหตุ
 • การแคบของช่องไขสันหลังจากกระดูกเสื่อม
 • ปวดคอ ชาลงแขนหรือลำตัว
 • แขนหรือนิ้วมือชา
 • แขนหรือขาอ่อนแรง หรืออ่อนแรงทั้งหมด
 • แขนขากระตุก
 • ขาไม่มีแรงทั้งสองข้าง
 • ปวดหลังไม่หาย
 • มีอาการชาตึงลงขาหรือน่อง
 • นิ้วขาชาไม่มีความรู้สึก
 • ขาลีบ อ่อนแรง
 • สมรรถภาพทางเพศลดลง
 • ควบคุมปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้

ฉีดสีเข้าสันหลัง กับ MRI อันไหนดีกว่ากัน ?

   เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า การทำ MRI เพื่อวินิจฉัยดูโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง มีประโยชน์มากกว่าการฉีดสีเข้าไขสันหลัง (Lumbar Myelograghy) อย่างแน่นอน และถึอว่าการทำ MRI เป็น Gold Standard ในการวินิจฉัยโรคทางกระดูกสันหลัง

ประโยชน์ของการทำ MRI ที่เหนือกว่าการฉีดสี มีมากมายดังต่อไปนี้

 • ไม่เจ็บ (จากการใช้เข็มแทงเข้าไขสันหลัง)
 • ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 • ให้รายละเอียดภายในกระดูกสันหลังได้ดีกว่า อาทิเช่น หมอนรองกระดูกสันหลัง ซึ่งการฉีดสีมองไม่เห็น
 • ไม่เสี่ยงต่อการแพ้สี (Contrast Media)
 • มีอุบัติการณ์ของการเกิดการวินิจฉัยผิดพลาด น้อยกว่าการฉีดสี
 • ไม่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา น้ำไขสันหลังรั่ว หลังการแทงเข็ม
 • ช่วยวินิจฉัยโรคอื่นๆได้ด้วย เช่น มะเร็งที่แพร่กระจายมา ฝีที่กล้ามเนื้อข้างๆกระดูกสันหลัง

สนับสนุนข้อมูลโดย : นพ. วสันต์ โกสิย์ไกรนิรมล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.