Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

CYBERDYNE ROBOTIC หุ่นยนต์กายภาพ เปลี่ยนชีวิต

20 เม.ย. 2563


ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
มีความพร้อมด้านการรักษาและฟื้นฟูสภาพระบบประสาทต่างๆ เช่น การบาดเจ็บไขสันหลัง, โรคหลอดเลือดสมอง, การบาดเจ็บที่สมอง, multiple sclerosis, และโรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อประสาทและอื่นๆ ด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวมผนึกกับการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ที่นำเทคโนโลยี  Hybrid Assistive Limb (HAL® Therapy) มาใช้ฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาด้านการเดิน และการเคลื่อนไหว

HAL® Exoskeleton คืออะไร

   Exoskeleton เป็นชุดที่สวมใส่ภายนอกของร่างกายและช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามต้องการมากขึ้น
   HAL® Exoskeleton ที่ใช้ในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ผลิตโดย บริษัท Cyberdyne ประเทศญี่ปุ่น และทำจากวัสดุชนิดพิเศษ มีความทนทานและมีน้ำหนักเบามากเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Hybrid Assistive Limb  หรือโดยย่อว่า HAL®
  ชุดหุ่นยนต์ HAL® เป็นระบบที่ได้รับการรับรองเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่รับสัญญาณไฟฟ้าของสมองผ่านทางผิวหนัง และเปลี่ยนเป็นคำสั่งการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจึงเป็นกิจกรรมที่ผู้ป่วยต้องการจริง ๆ และสัญญาณประสาทจากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจะถูกส่งกลับจากกล้ามเนื้อไปยังสมอง จากการวิจัยพบว่าการฟื้นฟูโดยใช้ HAL® ส่งผลให้กำลังกล้ามเนื้อพัฒนาขึ้น รูปแบบการเดินดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถเดินได้โดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดินลดลง และมีความปลอดภัยในการเดินมากขึ้น

Neuromuscular Feedback
   การฟื้นฟูด้วย HAL® ข้อมูลกระแสประสาทจากกล้ามเนื้อจะถูกส่งกลับไปยังสมอง ซึ่งทำให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของสมองในส่วนที่รับผิดชอบสั่งการเคลื่อนไหวส่งผลให้สภาพโดยรวมทั้งสมอง และกล้ามเนื้อดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน

เหมาะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มใด

   เนื่องจาก HAL® Exoskeletons ถูกออกแบบมาเพื่อชดเชยกำลังกล้ามเนื้อขาที่หายไป HAL® จึงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการเดิน ซึ่งยังคงมีการทำงานของขาเหลืออยู่บ้าง พอให้สัญญาณประสาทในการสั่งการมาที่หุ่นยนต์ได้ เช่น ผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

 • กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะของระบบประสาทและกล้ามเนื้อผิดปกติ เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อม, โรคพาร์กินสัน, โรคอัลไซเมอร์, โรคฮันติงตัน และโรคกล้ามเนื้อลีบจากพันธุกรรม
 • กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือการบาดเจ็บของสมองและไขสันหลัง
 • กลุ่มที่ประสบอุบัติเหตุ และต้องฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังเข้ารับการผ่าตัด
 • กลุ่มคนที่มีการบาดเจ็บที่สมอง และศีรษะ

ประโยชน์จากการรักษา  และผลที่ได้รับจากการฟื้นฟู

 • ช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่มีความผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยกำหนดแนวทางการเดินที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วยมั่นใจในการก้าวขา และได้ขยับร่างกายมากขึ้น
 • ช่วยเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยที่เข้ารับการกายภาพบำบัดจะสามารถเดินได้ไกลมากขึ้น
 • ช่วยให้สมองได้เกิดการเรียนรู้ ทำให้การหัดเดินทำได้รวดเร็วขึ้น

ตัวอย่างเช่น  กลุ่มผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง เข้ารับการทำกายภาพบำบัด 5 ครั้ง/สัปดาห์ เป็นเวลา 3 เดือน และในการทำกายภาพบำบัดนี้ ฝึกด้วย HAL® Exoskeleton 2 ครั้ง/สัปดาห์ พบว่าผลลัพธ์ของการฝึกบรรลุเป้าหมายในหลาย ๆ มิติ เช่น กำลังกล้ามเนื้อดีขึ้น , รูปแบบการเดินดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และมีความมั่นคงในการเดินมากขึ้น

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.