Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

รับมือและป้องกัน PM 2.5 ภัยเงียบทำลายสุขภาพ

8 ม.ค. 2563


   ฝุ่นพิษ PM 2.5 หรือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากๆ แม้แต่หน้ากากอนามัยที่เราใช้กันในปัจจุบันก็เอาไม่อยู่ และเป็นสารพิษที่มองไม่เห็น ไม่มีกลิ่น แต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างหนัก โดยเฉพาะระยะนี้จุดตรวจทั่วกรุงเทพฯ พบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนเกินค่ามาตรฐานอยู่บ่อยครั้ง (ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ ไม่ควรเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) การที่ผลตรวจวัดปริมาณฝุ่นสูงเกินค่ามาตรฐานนั้น หมายถึง ฝุ่นพิษ PM 2.5 จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเรามากขึ้นด้วย เพราะหากเข้าสู่ร่างกายทางโพรงจมูก อาจเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ
อาการและผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน
  • ไอ จาม มีน้ำมูก เสมหะและเจ็บคอ
  • หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก หลอดลมอักเสบ
  • ก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ เยื่อบุตา ถุงลมโป่งพอง เป็นต้น
การป้องกัน
  • หลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร
  • ใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันได้
  • ดื่มน้ำสะอาดเยอะๆ
  • ผู้มีโรคระบบทางเดินหายใจควรพกยาฉุกเฉินประจำตัว

   นอกจากนี้ การดูแลสุขภาพอนามัยหลังจากทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก เหนื่อยล้าผิดปกติ ไอรุนแรง อาจเป็นสัญญาณสุขภาพ ที่ควรพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโรค และป้องกันอันตรายที่อาจสายเกินแก้

สนับสนุนข้อมูลโดย : นพ.ผดุง หนังสือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.