Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

การผ่าตัดมดลูก ผ่านกล้องทางนรีเวช

8 ม.ค. 2558


   “เอ๊ะ คนนี้เพิ่งผ่าตัดมดลูกมาทำไมกลับมาทำงานได้เร็วจัง” อาจเป็นคำถามที่เกิดขึ้นได้กับใครหลายๆ คน ถูกต้องแล้วครับคำตอบก็คือ “เขาได้รับการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง” ซึ่งมีจุดเด่นคือคนไข้ฟื้นตัวเร็วกว่า เจ็บแผลน้อยกว่าและแผลมีขนาดเล็กมาก (ประมาณ 1 ซม.) เมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องแบบดั้งเดิม ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากในประเทศ สืบเนื่องมาจากมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเทคนิคใหม่ๆ สำหรับการผ่าตัด มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการสื่อสารที่ผู้ป่วยสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้เองส่งผลให้สูตินรีแพทย์ ทีมงานผ่าตัด รวมทั้งโรงพยาบาลจำเป็นต้องพัฒนาฝีมือ ศักยภาพของทีมงานและโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
   การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Endoscopic Surgery) แบ่งเป็น การส่องกล้องตรวจผ่าตัดผ่านช่องท้อง (Laparoscopic Surgery) และการส่องกล้องตรวจผ่าตัดผ่านโพรงมดลูก (Hysteroscopy Surgery) ซึ่งในการผ่าตัดดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดชนิดพิเศษที่ต่างจากการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องแ บบดั้งเดิม อาทิ ชุดกล้องส่องท้องหรือโพรงมดลูกซึ่งต้องให้ภาพขยายและเสมือนจริงทุกประการ เครื่องมือช่วยย่อยชิ้นเนื้อ เครื่องจี้สำหรับห้ามเลือดโดยเฉพาะเส้นเลือดใหญ่ ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงแต่มีความสำคัญและจำเป็นมากที่จะต้องมี เพราะจะทำให้ผู้ป่วยรับความปลอดภัยอย่างสูงสุด
  สำหรับโรคทางนรีเวชที่สามารถให้การตรวจและรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง อาทิ เนื้องอกมดลูก ช็อกโกแลตซีสต์ การตั้งครรภ์นอกมดลูก ปวดท้องน้อยเรื้อรัง ปวดประจำเดือนมาก เนื้อเยื่อโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัว มะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกในระยะเริ่มแรก ผู้ที่มีปัญหาเลือดออกผิดปกติ ทางช่องคลอด และผู้ป่วยที่มีปัญหามีบุตรยาก เป็นต้น
   ผู้หญิงส่วนใหญ่จะกังวลว่าแผลจะมีขนาดใหญ่ ไม่สวย ปวด ใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนาน หมอเคยให้การผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องสำหรับผู้ป่วยเนื้องอกมดลูกที่มีแผนระยะเวลาในช่วงจำกัดนั่นคือ เมื่อผ่าตัดเสร็จจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศเลย หรือมีเพื่อนร่วมอาชีพที่ผ่าตัดเสร็จพักฟื้น 2 – 3 วัน ก็มาทำงานได้ จะเห็นว่าการผ่าตัดมดลูกซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในอดีต สามารถทำให้เป็นเรื่องเล็กๆ ได้ในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมที่สุด

สนับสนุนข้อมูลโดย : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช
นาวาเอก นพ.วิศรุฒณ์ เชิดชูไทย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล สายด่วนโทร. 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.