Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

การป้องกันอุบัติเหตุ และการดูแลบาดแผล ในช่วงน้ำท่วม

20 ก.ย. 2562


การป้องกันอุบัติเหตุ และการดูแลบาดแผลในช่วงน้ำท่วม อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงน้ำท่วม
เช่น ไฟดูด พลัดตกน้ำ จมน้ำ รวมถึงบาดแผลจากของมีคม เศษแก้วบาด แผลถลอก แผลถูกตำ แผลฟกช้ำต่างๆ เป็นต้น
ซึ่งอาจติดเชื้อโรคแทรกซ้อน และเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้

การป้องกัน

  • ตัดไฟฟ้าในบ้าน โดยสับคัทเอาต์ของบ้าน  เพื่อตัดไฟ ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด
  • ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน
  • เก็บกวาดขยะวัตถุที่แหลมคม ตะปู ในบริเวณพื้นบ้าน และทางเดินอย่างสม่ำเสมอ
  • ระมัดระวัง และดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด อย่าให้เล่นน้ำ เพราะอาจพลัดตกจมน้ำได้
  • สวมใส่รองเท้าขณะเดินในน้ำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากของมีคม

ขอขอบคุณข้อมูล : คู่มือความรู้สําหรับประชาชน และเครือข่าย เรื่อง การป้องกันโรคและดูแลสุขภาพในภาวะน้ำท่วม
สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค

 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.