Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แปลงเพศชายเป็นหญิง


   การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง เป็นการผ่าตัดเพื่อตกแต่งอวัยวะเพศชายภายนอกให้มีรูปร่างเหมือนอวัยวะเพศหญิง ด้วยเทคนิคในการผ่าตัดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรง 
การผ่าตัดจากชายเป็นหญิงแบ่งเป็น 3 แบบ
  1. แบบปกติ (Penile skin inversion) เป็นการสร้างช่องคลอดจากผิวหนังอวัยวะเพศชาย
  2. แบบ (Penile skin inversion scrotal skin graft) เป็นการสร้างช่องคลอดจากผิวหนังอวัยวะเพศชาย ร่วมกับผิวของถุงอัณฑะ
  3. แบบใช้ลำไส้เพื่อทำช่องคลอด (Sigmoid Colon + Penile Skin Inversion) เป็นการสร้างช่องคลอดจากผิวหนังอวัยวะเพศชายร่วมกับลำไส้
อัตราค่าบริการ
แปลงเพศจากชายเป็นหญิง โดยใช้หนังหุ้มถุงลูกอัณฑะ ราคา 144,000 บาท (นอนรพ. 5 คืน)
แปลงเพศจากชายเป็นหญิง โดยใช้ลำไส้ (ขั้นต้น) ราคา 220,000 บาท (นอนรพ. 5 คืน)
แปลงเพศจากชายเป็นหญิง โดยใช้ลำไส้ (ขั้นที่ 2) ราคา 165,000 บาท (นอนรพ. 5 คืน)
**หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ก่อนเข้ารับบริการ กรุณาสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งโดยตรง***
วันเวลาทำการ
เปิดทำการวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง ชั้น 9  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10922, 10923 
Call Center : 1745
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.