Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ดูดไขมันพร้อมกระชับสัดส่วน (Vaser Lipo Selection & Body Tite)


     เป็นการดูดไขมันส่วนที่เกินออกจากบริเวณต่างๆ ของร่างกาย พร้อมกับทำให้กระชับในเวลาเดียวกัน
ลักษณะผู้ที่ควรตรวจ
บุคคลที่อ้วนทั้งตัว และมีน้ำหนักเกินมากๆ
มีการสะสมของไขมัน เฉพาะที่
ไขมันส่วนนี้ ไม่สามารถลดลงได้ด้วยการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย
ควรมีการยืดหยุ่นที่ดีของผิวหนัง
การเตรียมตัว
งดยาแอสไพริน และอาหารเสริมทุกชนิดอย่างน้อย 1 - 2 สัปดาห์ ก่อนการผ่าตัด
งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
หากมีโรคประจำตัวต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ
กรณีผู้หญิง ควรหลีกเลี่ยงช่วงมีรอบเดือน
ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง
คำแนะนำหลังการทำ
ห้ามให้แผลผ่าตัดโดนน้ำ เป็นเวลา 7 วัน
ใส่ชุดกระชับสัดส่วนอย่างสม่ำเสมอในช่วง 3 เดือนแรก หลังจากทำการดูดไขมันไป
งดออกกำลังกายและทำงานหนัก
อัตราค่าบริการ
2 จุดแรก ราคา 96,000 บาท
จุดต่อไป ราคาจุดละ 12,000 บาท
**หมายเหตุ : อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามศูนย์การแพทย์โดยตรง**
การนัดหมาย
     • เปิดทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
     • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง ชั้น 9  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
     • โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10920 , 10921 
     • Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.