Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

การรักษาผมร่วง ผมบาง (Hair Clinic)


     ให้บริการรักษาเรื่องเส้นผมและหนังศีรษะ อาทิ ผมร่วง, ผมบาง, ผมขาดสารอาหาร รังแค ให้แข็งแรง โดยใช้ยากิน ยาทา และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
คำแนะนำ
  • ไม่ควรแกะเกา หรือ ดึงผม
  • หลีกเลี่ยงการสระผมที่บ่อยเกินไป
อัตราค่าบริการ
110 บาท /เส้นผม  น้อยกว่า  1,000  เส้นผม  รวมนอนรพ. 1 คืน
100 บาท /เส้นผม  1,001 - 1,500  เส้นผม  รวมนอนรพ. 1 คืน  
  90 บาท /เส้นผม  1,501 - 2,000  เส้นผม  รวมนอนรพ. 1 คืน  
  80 บาท /เส้นผม  2,001 - 2,500  เส้นผม  รวมนอนรพ. 1 คืน  
  75 บาท /เส้นผม  มากกว่า  2,500  เส้นผม  รวมนอนรพ. 1 คืน  
**หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ก่อนเข้ารับบริการ กรุณาสอบถามที่ศูนย์ความงามและผิวหนังโดยตรง***        
วันเวลาทำการ
เปิดทำการวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์ความงามและผิวหนัง ชั้น 9 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10920, 10921 
Call Center : 1745
 
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.