Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

การผ่าตัดเสริมหน้าอก


   ส่วนหนึ่งของเรือนร่างที่สวยงามชวนมองมองที่สุดได้แก่ทรวงอกที่งดงาม ได้รูปไม่หย่อนคล้อย และขนาดเหมาะสมกับเรือนร่างของแต่ละบุคคล เพื่อความสวยงามของเรือนร่างและเสริมสร้างความมั่นใจ 
โดยมีวิธีการผ่าตัดมี 3 แบบ
 • แบบบริเวณใต้ราวนม
 • แบบบริเวณรอบลานนม
 • แบบบริเวณใต้รักแร้
การเตรียมตัวสำหรับการเข้ารับบริการ
 • พักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้าทำการผ่าตัด
 • งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 6 - 8 ชั่วโมง
 • งดยาทุกชนิดที่อาจมีผลต่อการผ่าตัด อย่างน้อย 1 - 2 สัปดาห์  เช่น วิตามิน อาหารเสริมต่างๆ
 • หลีกเลี่ยงการผ่าตัดในช่วงมีประจำเดือน
ขั้นตอนการบริการ
 • ตรวจร่างกายผ่าน จึงจะสามารถทำการผ่าตัดได้
 • พบแพทย์เฉพาะทางหัวใจ
 • X-ray ปอด
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจมีผลต่อการทำหัตถการ
 • หลังการผ่าตัดจะรู้สึกตึงปวดได้บ้าง ประมาณ 2 - 3 วัน
 • ควรใส่ Support Bra หลังผ่าตัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
อัตราค่าบริการ
  แบบทรงหยดน้ำ ขนาดไม่เกิน 390  ml. ราคา 110,000 บาท  (นอน รพ. 2 คืน)
  แบบทรงกลม ขนาดไม่เกิน 385 ml. ราคา 79,000 บาท (นอน รพ. 1 คืน)
**หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ก่อนเข้ารับบริการ กรุณาสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งโดยตรง***
วันเวลาทำการ
เปิดทำการวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง ชั้น 9  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10922, 10923 
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.