Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

แพคเกจเหมาจ่ายการดูแลรักษาเด็กคลอดก่อนกำหนด

วางใจให้โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ดูแลคุณและลูกน้อย โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตลอด 24 ชั่วโมง

วัคซีนลูกรัก

เสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก ด้วยวัคซีนลูกรัก

สิทธิพิเศษสำหรับ บริษัท บิ๊กซี จำกัด

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน วันนี้ - 31 ธ.ค. 61

ยินดีต้อนรับพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือ

รพ.ในเครื่อบางปะกอก - ปิยะเวท ยินดีต้อนรับ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือ กับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี วันนี้ - 30 มิ.ย. 63

โปรแกรมตรวจสุขภาพคนประจำเรือ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำ เรือ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

Detox ปรับสมดุลในร่างกาย

เริ่มต้นการมีสุขภาพดี อายุยืนยาวอย่างมีความสุข ด้วยโปรแกรม Detox การนำสารพิษและของเสียออกจากร่างกาย , การให้วิตามินสูตรพิเศษเพื่อการชะลอวัย , การรักษาและปรับสมดุลในร่างกาย

เริ่มต้นสุขภาพดี Check Up จัดให้ สำหรับบริษัทคู่สัญญา

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีระดับผู้บริหาร 24 รายการ วันนี้ - 31 ธ.ค. 61

แพคเกจคลอด

คลอดธรรมชาติ , คลอดธรรมชาติและทำหมัน , ผ่าตัดคลอด , ผ่าตัดคลอดและทำหมัน

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.