Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

สิทธิพิเศษสำหรับ บริษัท บิ๊กซี จำกัด

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน วันนี้ - 31 ธ.ค. 60

สิทธิพิเศษ...สำหรับผู้บริหาร “บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี วันนี้ - 31 ธ.ค. 60

สิทธิพิเศษ...สำหรับลูกค้า “อลิอันซ์ อยุธยา”

วันนี้ - 31 ต.ค. 60 ชวนคุณห่างไกลไข้หวัดใหญ่ทั้ง 4 สายพันธุ์ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน 790 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพคนประจำเรือ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำ เรือ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ยินดีต้อนรับพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือ

รพ.ในเครื่อบางปะกอก - ปิยะเวท ยินดีต้อนรับ พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือ กับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี วันนี้ - 31 ธ.ค. 60

ยินดีต้อนรับพนักงานบริษัท ยัม เรส เทอรองตส์อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

รพ.ในเครือบางปะกอก – ปิยะเวท ยินดีต้อนรับพนักงานบริษัท ยัม เรส เทอรองตส์อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด กับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีและโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

สิทธิพิเศษ...สำหรับสมาชิก S&P

วันนี้ - 31 ธ.ค. 60 สมาชิกบัตร S&P รับสิทธิ์ส่วนลด

วัคซีนลูกรัก

เสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก ด้วยวัคซีนลูกรัก

โครงการตรวจสุขภาพ MTL Six Packs

รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ยินดีต้อนรับ ลูกค้าประกัน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต กับโครงการตรวจสุขภาพ MTL Six Packs

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.