Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

เช็คความพร้อม เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เพื่อป้องกันโรคร้าย วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ตื่นตัว...โรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วตาย รักษาไม่ได้ รู้ทันและป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนก่อนถูกสัตว์ “กัด ข่วน เลีย”

ศูนย์ไตเทียม

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้บริการฟอกไตทุกสิทธิ์

สิทธิพิเศษรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับบริษัทคู่สัญญา

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลพร้อมให้บริการ วันนี้ - 31 ธ.ค. 61

สิทธิพิเศษ หลักสูตรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับบริษัทคู่สัญญา

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้บริการ วันนี้ - 31 ธ.ค. 61

โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ (Skin Prick Test)

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Check-Up Program)

เลือกโปรแกรมที่ใช่...แบบไหนเหมาะกับคุณ วันนี้ – 31 ธ.ค. 61

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงขณะนอนหลับ (Sleep Test)

รู้หรือไม่..ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเสี่ยงอันตรายแค่ไหน วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมรากฟันเทียม

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.