Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

LOVE MOTION : โปรแกรมตรวจก่อนแต่งสิทธิพิเศษ ! จองสิทธิ์ออนไลน์...ในเดือนกุมภาพันธ์
โปรแกรม “ตรวจก่อนแต่ง”
คลิก >>  https://goo.gl/2B42eh

รายละเอียดการตรวจประกอบด้วย
 • ตรวจกรุ๊ปเลือด ให้ทราบว่าแต่ละคนมีเลือดกรุ๊ปใด เพื่อสะดวกในกรณีที่ต้องการเลือดฉุกเฉิน
 • ตรวจชนิดของเลือด (Rh Factor) คนไทยโดยทั่วไปจะมีค่า Rh+ แต่บางคนก็อาจพบได้ว่ามีชนิด Rh- ถ้าฝ่ายว่า ที่คุณแม่มีเลือด Rh- เมื่อตั้งครรภ์จะทำให้เสี่ยงต่อการแท้งลูกหรือมีปัญหาต่อลูกในครรภ์ได้
 • เป็นการตรวจหาความผิดปกติของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงว่ามีความผิดปกติของโรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) หรือไม่ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากการสืบทอดทางพันธุกรรม ซึ่งหากทั้งพ่อและแม่เป็นพาหะของโรคนี้ก็จะส่งผลกระทบเรื่องสุขภาพถึงลูกได้
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • การตรวจหาภูมิคุ้มกันและเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหากพบว่ามีเชื้อแสดงว่าคุณเป็นพาหะนำโรค ซึ่งสามารถติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์และสายเลือด ถ้าหากไม่มีการป้องกันให้ดีอาจทำให้ลูกน้อยในครรภ์มีโอกาสติดเชื้อ
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน หากไม่มีภูมิคุ้มกันควรฉีดวัคซีนและคุมกำเนิดไว้อย่างน้อยสามเดือน เพราะหากติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้ทารกพิการหรือแท้งได้
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ หากพบเชื้อจะได้ป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัย และคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการติดต่อไปสู่ลูก
 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส หากมีการติดเชื้อของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถ้ามีการรักษาก่อนแต่งงานแล้วก็สามารถหายขาดได้และไม่มีการติดต่อไปยังอีก ฝ่ายได้ ส่วนมากวินิจฉัยได้จากการตรวจเลือดมากกว่าอาการที่ปรากฏ

 

ลำดับ รายการตรวจสุขภาพ Male  Female  
1  ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวช (PE)
2  วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง  (Vital sign)
3  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
4  ตรวจหมู่เลือด (Blood group ABO)
5  ตรวจชนิดของหมู่เลือด (Blood group Rh)
6  ตรวจหาภาวะเลือดจางธาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing Rule Out Alfathalassemia)
7  ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
8  ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
9  ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
10  ตรวจภูมิต้านทานต่อไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV)
11  ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella lgG) -
12  ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (UA)
ราคาปกติ 8,310.-
สิทธิพิเศษ ! จองสิทธิ์ออนไลน์...ในเดือนกุมภาพันธ์ (1-14 ก.พ. 61) 4,000.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • เฉพาะการจองสิทธิ์ออนไลน์ 1-14 ก.พ. 61 และตรวจภายใน 14-28 ก.พ. 61
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณี แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม
 • กรุณาแสดงหลักฐานบันทึกหน้าจอการจองสิทธิ์ออนไลน์ ในวันที่เข้ารับบริการ
 • ชำระค่าบริการในวันที่รับการตรวจ
 • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร.1745 ต่อ ศูนย์สุขภาพสตรี

ติดตามข่าวสารทาง  www.bangpakokhospital.com หรือ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL

วันเวลาทำการ
เปิดทุกวันวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10213, 10214
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.