Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้ (Skin Prick Test)รายละเอียด ราคา/บาท
โปรแกรมทดสอบภูมิแพ้  (Skin Prick Test)  1,450.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  • ราคานี้รวมค่าบริการโรงพยาบาล ไม่รวมค่าแพทย์
  • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร.1745 ต่อ ศูนย์กุมารเวชเฉพาะทาง (สำหรับเด็ก)
  • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร.1745 ต่อ ศูนย์โรคภูมิแพ้ (สำหรับผู้ใหญ่)
  • วันนี้ – 31 มีนาคม 2561
วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น. 
ศูนย์กุมารเวชเฉพาะทาง ชั้น 2 โรงพยาบาลบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นเเนล 
เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:00 – 16:00 น.
ศูนย์โรคภูมิแพ้ ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์  02–109–9111 ต่อ ศูนย์กุมารเวชเฉพาะทาง 10240, 10241 หรือ ศูนย์โรคภูมิแพ้ 10225, 10226
โทรสาร   02–877–2222  
Call Center 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.