Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมตรวจสุขภาพรายการละเอียดการตรวจ  ราคา
 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE) 3,500
 2. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Screening)
 3. วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง (Vital sign)
 4. ตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 6. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม (HbA1c)
 7. ตรวจไขมันคลอเลสเตอรอล (Cholesterol)
 8. ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 9. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 10. ตรวจระดับความหนาแน่นไขมันต่ำ (LDL)
 11. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 12. ตรวจการทำงานของไตโดยละเอียด (Creatinine)
 13. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 14. ตรวจการทำงานขอตับ (SGOT)
 15. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (ALP)
 16. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric acid)
 17. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urinalysis)
 18. ตรวจเอ็กซเรย์ปอด (Chest X-ray\)
 19. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 สิทธิพิเศษ สำหรับอายุ 45 ปีขึ้นไป  3,100

หมายเหตุ
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • สำหรับอายุ 45 ปีขึ้นไป แสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น
  • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร 1745 ต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  • วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 07:00 - 17:00 น.
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10300, 10301, 10302
โทรสาร : 02–877–2222   
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.