Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมตรวจคัดกรองหัวใจ


รายการตรวจคัดกรองหัวใจ ราคา สำหรับอายุ 40 ขึ้นไป
  ตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) 3,300.- (CHK61204) 3,200.- (CHK61205)
 ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echo) 3,500.- (CHK61206) -

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • สำหรับอายุ 40 ปีขึ้นไป แสดงบัตรประชาชนก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น
  • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร. 1745 ต่อ ศูนย์หัวใจ
  • วันนี้ – 30 กันยายน 2561

วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวัน  เวลา 08:00 - 20:00 น. 
ศูนย์หัวใจ ชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10325, 10326 
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.